Avisens vej til læserne

Hver nat kører lastbiler flere hundrede tusinde aviser ud fra de største trykkerier på Sjælland. De fragtes ud til selvstændige distributører under Bladkompagniet, som står for avisomdelingen i forskellige områder af Sjælland og i København.

Det er hos de selvstændige distributører, at du som omdeler er ansat til at bringe aviserne det sidste stykke ud til læserne.
Du deler aviser ud til abonnenter på en eller flere afgrænsede ruter.

Din opgave er at aflevere de rigtige aviser og magasiner til de rigtige abonnenter indenfor den aftalte tid.

I København og i de større byer på Sjælland møder du på et afhentningssted, hvor du får udleveret dine aviser. På landet bliver aviserne enten kørt ud til opsamlingssteder eller til din bopæl.

De første omdelere møder omkring midnat og omdelingen foregår om natten. Aviserne ankommer fra trykkerierne i flere omgange, og dit mødetidspunkt afhænger af, dels hvilket område, du omdeler i, og dels, hvilken ansættelse du har.

Til top

 

Hvad omdeler vi

Som avisomdeler hos en distributør på Sjælland og i København kan du omdele flere slags produkter: Betalingsaviserog magasiner.

Til top

 

Betalingsaviser
Betalingsaviser omdeles til husstande, som har tegnet et abonnement på en eller flere af aviserne for eksempel Politiken, Jyllandsposten, Berlingske Tidende, Børsen, Information, Ekstra Bladet eller BT.

Betalingsaviserne varierer i størrelse fra dag til dag. Aviserne, som ukommer om Søndagen, er for eksempel meget større og tungere end hverdagsaviserne.

Til top

Magasiner
Magasiner er fagblade som Ingeniøren eller blade som Se & Hør og Alt for Damerne. De omdeles til husstande, som abonnerer på et bestemt magasin.

Nogle magasiner er adresserede. Det vil sige, at der på bladet er en mærkat med abonnentens adresse. Husk derfor altid at tjekke, at du afleverer det rigtige magasin på den rigtige adresse.

Magasinerne omdeles på de dage, hvor de udkommer. På din LIGA-liste står, hvilke husstande, der skal have hvilke magasiner. I nogle tilfælde får du udleveret en separat LIGA-liste for magasiner.

Til top

 

Dit job som omdeler 

Som omdeler møder du om aftenen eller natten, når aviserne bliver leveret til distributørernes lokaler fra trykkerierne. Når lastbilerne ankommer summer lokalerne af aktivitet. Her møder du aftællere og dine omdeler-kollegaer.

Fra lokalerne kører du aviserne og magasinerne ud på din egen cykel, knallert eller i bil. Aviserne pakkes i vandtætte tasker eller i cykelanhængere. De fleste omdelere kører flere ture og henter aviser i lokalerne af flere omgange.

Til top

 

Aftælleren
Aftælleren er en person ansat af distributøren, som tæller aviser op til de enkelte ture og udleverer dem til omdelerne. Aftælleren giver dig også din LIGA-liste med dagens rute og modtagere.

Før du pakker dine aviser i tasker skal du tjekke, om det antal aviser, du har fået udleveret af aftælleren, stemmer med det antal, der står på din LIGA-liste.

Til top

 

LIGA-listen
Hver nat går du din rute efter LIGA-listen. LIGA står for Liste I GAngrækkefølge og er en plan over din rute og en dagligt opdateret liste over de husstande, som skal modtage dagens aviser og magasiner. LIGA-listen angiver også den mest hensigtsmæssige rækkefølge for din rute og hjælper dig med at uddele aviserne på den nemmeste måde.

På forsiden står der, hvilke nye abonnenter, der er kommet til på din rute. En ny kunde kaldes en "tilgang" og er marekeret med et "T".

Hvis en kunde har afmeldt avisen kaldes det en "afgang". Adressen står da ikke længere i LIGA-listen.

Hvis en kunde har "reklameret" det vil sige klaget over leveringen af avisen, er det markeret med et "R" i LIGA-listen. Vær her opmærksom på, at levere den rigtige avis på den rigtige måde.

Som udgangspunkt skal avisen afleveres igennem brevsprækken eller helt ned i postkassen. Nogen abonnenter ønsker dog avisen afleveret på en anden måde. I så fald står der er bemærkning på LIGA-listen i den såkaldte AFLO-tekst. Den angiver, hvordan avisen skal afleveres.

Det er på LIGA-listen du noterer, hvis du har rettelser eller kommentarer til din rute - for eksempel hvis der er forkerte adresser. Listen afleveres derefter til distributørens kontor eller lokale. De sørger for at følge op på dine rettelser.

Til top

 

Nøgler
Når du kører ud på ruten medbringer du også de nøgler, der passer til din rutes opgange.

På LIGA-listen er angivet, hvilke nøgler, der passer til de forskellige adresser. Nøglerne hænger oftest i bundter på store tavler med numre, der passer til nummeret på din rute.

Pas godt på nøglerne. Det er dyrt og besværligt at skaffe nye. Som udgangspunkt skal alle nøgler altid leveres tilbage til lokalet efter en færdig omdeling.

Til top

 

HUSK ALTID !

At tjekke at antallet af udleverede aviser stemmer med LIGA-listen inden de pakkes i tasker.

At medbringe din LIGA-liste på turen.

De rigtige nøgler til turen

At medbringe et skriveredskab til at notere rettelser .

Til top

 

At finde vej
I starten er der meget nyt at holde styr på, og det kan være nødvendigt at medbringe et kort, så du kan finde vej. Ruterne tager længere tid at omdele i starten, hvor du ikke kender vejen så godt. De fleste lærer dog hurtigt ruten udenad. Husk altid LIGA-listen. Den hjælper dig også med at gå ruten nemmest og hurtigst.

Til top

 

Overskydende aviser
Du har ansvaret for omdelingen af aviserne på din tur. Hvis du har overskydende aviser med hjem fra et distrikt skal årsagen til de overskydende aviser forklares.

Der kan være mange grunde til, at aviserne ikke kan leveres. Der kan for eksempel være problemer med en nøgle, som ikke passer, eller med adresser, der ikke eksisterer. Efter din omdeling melder du sådanne fejl tilbage til aftælleren eller driftslederen i lokalet og afleverer de overskydende aviser.

Til top

HUSK ALTID !

Den rigtige avis
Du omdeler mange forskellige aviser og magasiner. Du skal derfor holde styr på, hvilke abonnenter, som skal have hvilken avis. Brug LIGA-listen hver gang!

Det rigtige sted
Avisen skal leveres helt igennem brevsprækken eller helt ned i postkassen med mindre andet er markeret.

Det rigtige tidspunkt
Omdelingen skal være færdig inden de fastsatte tidspunkter.

Meld tilbage
Hvis du har problemer på din rute, så ring altid til distributørens kontor. De hjælper dig.

Til top

 

Oprydning
I forbindelse med dit arbejde vil du få en del affald, bundpapir, snore og så videre. Tag hensyn til dine kollegaer og sørg altid for at rydde op efter dig.

Til top